Stan układu oddechowego (zwłaszcza płuc) pensjonariuszy domów opieki w znacznym stopniu zależy od jakości powietrza – takie są wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców w kilku krajach Europy.

 

Badacze skoncentrowali się na pięciu substancjach, które najczęściej zanieczyszczają powietrze we wnętrzach. Były to: PM10, PM0.1, formaldehyd, tlenek azotu i ozon. Zanieczyszczenia te pochodzą z wielu źródeł: grzejników, materiałów budowlanych, mebli, chemii gospodarczej, płynów do dezynfekcji i klimatyzacji. Badacze ocenili poziom zanieczyszczenia tymi substancjami w 50 domach opieki rozsianych w siedmiu krajach Europy: w Belgii, w Danii, we Francji, w Grecji, we Włoszech, w Polsce i w Szwecji.

Łącznie przebadano 600 pensjonariuszy powyżej 65. roku życia (średnia wieku wyniosła 82 lata). Każdy przeszedł kilka badań klinicznych (łącznie z testami funkcjonowania płuc) i wypełnił kwestionariusz zawierający pytania na temat stanu zdrowia.

Reklama

 

Wyniki wykazały, że ekspozycja na wysokie poziomy PM10 i tlenku azotu wpływa w znacznym stopniu na pojawienie się napadów kaszlu i zadyszki. Wysokie stężenie PM0.1 ma związek ze świszczącym oddechem, a duże stężenie formaldehydu – z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Związki pomiędzy poszczególnymi substancjami a zdrowiem układu oddechowego były widoczne nawet wtedy, gdy stężenie zanieczyszczeń było umiarkowane i mieściło się w międzynarodowych normach. Objawy były silniejsze u osób powyżej 80. roku życia oraz u przebywających w domach opieki o mało wydajnym systemie wentylacyjnym.

Wraz ze wzrostem średniej długości życia zwiększa się liczba pensjonariuszy domów opieki. Gdy się starzejemy, nasze organizmy stają się bardziej podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza, a w wyniku spadku sprawności ruchowej zwiększa się ekspozycja na zanieczyszczenia występujące we wnętrzach.

Doktor Isabella Annesi-Maesano, szef zespołu badawczego, skomentowała te wyniki tak:

– Nasze badania wykazały, że niezależnie od lokalizacji, kilka związków chemicznych zanieczyszczających powietrze we wnętrzach negatywnie wpływa na zdrowie układu oddechowego pensjonariuszy domów opieki. Niestety, problem jest dość poważny, ponieważ wraz z wiekiem maleje zdolność organizmu do radzenia sobie ze szkodliwymi substancjami. Domy opieki powinny bardziej postarać się o czyste powietrze poprzez ograniczenie źródeł zanieczyszczenia i usprawnienie wentylacji w placówkach. Należy również regularnie badać stan zdrowia pensjonariuszy.

Dan Smyth, przewodniczący European Lung Foundation, powiedział:

– Większości chorób płuc można zapobiegać, musimy zatem skupić się na opracowaniu strategii skierowanych przeciwko czynnikom ryzyka związanym z tymi chorobami. Najnowsze wyniki potwierdzają, że zanieczyszczenie powietrza we wnętrzach należy właśnie do tych czynników. Społeczeństwo musi być tego bardziej świadome, dlatego istnieją kampanie takie jak Healthy Lungs for Life („Zdrowe płuca na całe życie”), których celem jest edukacja społeczeństwa, pacjentów, pracowników służby zdrowia i polityków dotycząca dużego znaczenia dostępu do czystego powietrza dla zapobiegania chorobom płuc.

Europejscy naukowcy chcieliby kontynuować swoje badania w innych krajach Europy i rozpocząć nowy program badawczy w celu identyfikacji najbardziej skutecznych metod zapobiegawczych stwierdzonym problemom.

 

Źródło: www.sciencedaily.com