Wyniki badań przeprowadzonych przez pediatrów wskazują, że u dzieci, które miały udar, może się on powtórzyć w ciągu miesiąca. Niestety, często pierwszy udar nie jest rozpoznany i nie leczy się dziecka, nim dojdzie do ponownego udaru.

Dr Rebecca Ichord, neurolog-pediatra, dyrektor programu zajmującego się występowaniem udarów u dzieci prowadzonego przez szpital dziecięcy w Filadelfii, przedstawiła wyniki badań nad udarami u dzieci na międzynarodowej konferencji lekarskiej do spraw udarów, która odbyła się w San Antonio w Teksasie.

Najczęściej mamy do czynienia z udarem spowodowanym przez powstanie blokady lub ucisku w arterii znajdującej się w mózgu lub do niego prowadzącej.

Zespół dr Ichord przebadał przypadki 90 dzieci, o średniej wieku 6 lat, które leczono z uwagi na wystąpienie udaru w latach 2003–2009. U 12 pacjentów (13 procent) stwierdzono ponowny udar w okresie badania, a w większości przypadków do drugiego udaru dochodziło w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia pierwszego. U sześciorga z dwanaściorga dzieci z powtarzającymi się udarami nie zdiagnozowano wystąpienia pierwszego udaru przed wystąpieniem kolejnego.

„Udary nie grożą tylko ludziom w zaawansowanym wieku. – mówiła dr Ichord. – Mogą również atakować dzieci, a nawet niemowlęta. Nasze badania dowodzą, jak wielką wagę odgrywa szybkie zdiagnozowanie udaru, pozwalające pracownikom służby zdrowia na zapewnienie pacjentowi odpowiedniej opieki lekarskiej oraz podjęcie środków zapobiegających powtórnemu udarowi”.

Udary u dzieci mogą wystąpić jako komplikacja spowodowana inną chorobą, na przykład niedokrwistością sierpowatokrwinkową utrudniającą prawidłowe krążenie krwi, bądź nieleczoną chorobą serca. Również uszkodzenie kręgów szyjnych może skutkować powstaniem w arterii skrzepu, który może spowodować udar. Oznaki udaru u dzieci są takie same jak u dorosłych – nagłe zaburzenie funkcji neurologicznych np.: niedowidzenie, zaburzenia mowy, nieskoordynowany chód, jednostronny niedowład ciała lub twarzy. Różnica polega na tym, że u dzieci te symptomy bywają bardziej subtelne. Ich rozpoznanie nastręcza sporo trudności, a mali pacjenci nie zawsze potrafią właściwie opisać, co odczuwają.

Doraźne leczenie udaru zwykle polega na zapewnieniu właściwego rytmu oddechowego i krążenia krwi, dostarczeniu dożylnych płynów i poprawie ukrwienia mózgu. Możliwe jest stosowanie aspiryny lub leków, które rozcieńczają krew i obniżają ryzyko powtórnego wystąpienia udaru. W powrocie do zdrowia po udarze kluczową rolę pełni rehabilitacja.

Doktor Ichord podkreśla, że ze względu na możliwość powtarzania się udarów, należy uczulić na to lekarzy pediatrów i personel medyczny pierwszego kontaktu. Trzeba również zintensyfikować badania dotyczące sposobów zapobiegania powtarzającym się udarom u dzieci.


Źródło: http://www.eurekalert.org