Od lat rak jajnika jest skutecznie leczony paklitakselem. Zdarza się jednak, że linie komórek rakowych stają się oporne na ten lek i terapia nie przynosi rezultatów. Dlaczego tak się dzieje?

Znaczący krok ku poznaniu odpowiedzi uczynił zespół badawczy dr. Mohameda K. Hassana pracujący na South Valley University w Egipcie.

Zajął się on analizowaniem łańcuchów miRNA (jednoniciowych cząsteczek RNA regulujących ekspresję innych genów) i odkrył, że lekooporność nowotworu jest spowodowana przez miRNA-31, które reguluje białko IFITM-1. Jak twierdzi dr Hassan „Odkrycie, że to miRNA odpowiada za lekooporność nowotworu, pozwala zrozumieć działanie tego mechanizmu”.

Wyniki prac zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji na temat postępów w badaniach nad rakiem, która odbyła się w dniach 7-10 marca 2010 w Jordanii.

Związany z uniwersytetem w Hokkaido dr Hassan jest zdania, że należy je zweryfikować w badaniach klinicznych pacjentek z rakiem jajników, by znaleźć sposób na zwiększenie efektywności terapii paklitakselem i zapobiec ryzyku nawrotu choroby.

 

Źródło: http://www.physorg.com