Badania z Chin mówią, że najcięższym postaciom COVID–29 towarzyszą silne objawy żołądkowo-jelItowe. Sugeruje to konieczność stosowanIa probiotyków, mogących przywrócić równowagę w układzie trawiennym. Jednak, jak się wydaje, przydatność probiotyków w walce z tą chorobą może mieć jeszcze szerszy zakres.

 

Coraz liczniejsze dane kliniczne pokazują, że należy na nowo spojrzeć na probiotyki w kontekście możliwości ich stosowania w leczeniu chorób dolnych i górnych dróg oddychania, w tym – w zwalczaniu wirusa SARS-Cov-2.

 

Infekcje górnych dróg oddechowych

Pozytywna rola bakterii probiotycznych w zapobieganiu infekcji dróg oddechowych potwierdzona została w wielu studiach. Meta-analiza (czyli zbiorcza analiza wielu różnych badań) przebiegu IDO z udziałem 3720 doro-słych i dzieci wykazała dwukrotnie mniejsze ryzyko wystąpienia tego rodzaju schorzeń u osób przyjmujących probiotyki i znaczącą redukcję ich objawów u osób już zakażonych.

Inne badania na grupie 479 dorosłych udo-wodniły, że podawanie Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium longum i Bifidobacterium bifidum wraz z witaminami i minerałami nie tylko skraca trwanie zwykłego przeziębienia, ale i zmniejsza liczbę dni z gorączką.

Kolejne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Turku w Finlandii na 94 wcześniakach dowiodło, że galakto-oligosacharydy, mieszanka prebiotyków zawierająca polidekstrozę oraz bakterie Lactobacillus rhamnosus podawane między 3. a 60. dniem życia zmniejszają liczbę przypadków wirusowego IDO (i to dwu-, trzykrotnie w porównaniu z grupą otrzymującą placebo).

Wiadomo też, że w otwartym badaniu obejmującym 1783 uczniów, dzięki podaniu Lactobacillus brevis, w porównaniu z grupą kontrolną znacznie została ograniczona liczba przypadków grypy.

Wnioski te zostały potwierdzone w badaniach obejmujących 27 osób w wieku podeszłym, otrzymujących Bifidobacterium largum, co z uwagi na wiek uczestników badania jest informacją szczególnie ważną w dobie pandemii.

 

Zapalenia płuc

Probiotyki już tradycyjnie stosowano do zapobiegania infekcjom dolnych dróg oddechowych – oskrzeli i płuc, bo od dawna panowało przekonanie, że ogólnie wzmacniają organizm. Potwierdziła to metaanaliza badań klinicznych obejmujących łącznie blisko 2000 pacjentów. Wykazała ona, iż probiotyczne szczepy bakterii w zauważalny sposób redukują występowanie zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną. Stąd do tematu koronawirusa już tylko krok.

 

Probiotyki a pandemia

Przydatność probiotyków w walce z COVID-19 sugerują raporty z Chin. Według chińskich badaczy, rozwój choroby po zakażeniu może mieć związek z zakłóceniem równowagi mikrobiomu. Mikrobiom jelitowy ma bowiem istotny wpływ na system odpornościowy, którego reakcje widoczne są w śluzówkach – również w śluzówkach płucnych. Ponadto płuca mają swój własny mikrobom, który powinien pozostawać w równowadze z mikrobiomem jelitowym. Jeśli dojdzie do naruszenia tej równowagi, może dojść do infekcji.

To dlatego podawanie bakterii ze szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus może ułatwiać wypieranie wirusa grypy z układu oddechowego. Szczepy probiotyczne zwiększają również aktywność limfocytów T oraz komórek NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy) należących do układu odpornościowego. Ponadto podwyższają poziom przeciwciał ogólnoustrojowych i swoistych dla błon śluzowych w płucach oraz – co bardzo istotne – tłumią burze cytokinowe, pojawiające się w zaawansowanej fazie leczenia ciężkich przypadków COVID-19.

 

Podsumowując...

Ustne podawanie probiotyków może redukować zakres i osłabiać przebieg wirusowych infekcji dróg oddechowych. W czasach walki z COVID–19 probiotyki powinny – obok suplementów uodparniających organizm – stać się istotną częścią arsenału redukującego zagrożenia związane z pandemią.

 

Probiotyki – bakterie korzystnie działające na organizm człowieka poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej. Pracę badawcze nad priobiotykami prowadzono już w XIX wieku. Ich pionierami byli m.in. Pasteur i Jaubert.

Mikrobiom człowieka – ogół mikroorganizmów występujących w ludzkim ciele. Może mieć masę nawet 2–4 kg. Na jedną komórkę organizmu człowieka zwykle przypada 8–10 komórek mikroorganizmów.

IDO – infekcje dróg oddechowych.

Żyj Długo

 

probiotyki graf