Ponad 80% australijskich studentów boryka się z problemami psychicznymi, a niemal jedna piąta z nich może być dotknięta poważną chorobą psychiczną.

Co więcej, liczba osób studiujących, które skarżą się na dolegliwości psychiczne (83,9%), jest niemal trzy razy większa niż odsetek osób w ogólnej populacji przyznających się do tych dolegliwości (29%).

Wyniki ankiety wskazują, że również wskaźniki dotyczące chorób psychicznych w badanej grupie (19,2%) są ponad pięć razy wyższe niż w całym społeczeństwie


Autorka badania, dr Helen Stallman, powiedziała, że martwi ją i zaskakuje nie tylko fakt, że tak duża liczba studentów odczuwa dyskomfort psychiczny, ale również to, że zaledwie 1/3 z nich skorzystała z pomocy lekarskiej.

Dr Stallman przebadała 6500 słuchaczy australijskich uczelni. Typowy student uskarżający się na swój stan psychiczny jest na 2, 3 lub 4 roku i ma od 18 do 34 lat.

Dr Stallman podaje, że szczególnie dotknięta dolegliwościami grupa przyznała się do obniżenia zdolności lub całkowitej niezdolności do nauki przez 10 dni w miesiącu poprzedzającym test. Aż 83,9% studentów odczuwa podwyższony poziom niepokoju, a 64,7% słabe lub umiarkowane symptomy choroby psychicznej. Zaledwie 16% badanych nie miało dolegliwości psychicznych.

Spośród 34,3% uczestników testu, którzy zasięgnęli porady, najwięcej (67,3%) trafiło do lekarza pierwszego kontaktu, a tylko 9,3% do psychiatry. Kolejne 20% badanych zdecydowało się na wizytę u psychologa, a 30,4% skonsultowało się z pracownikiem poradni zdrowotnej.

W badaniu udało się wyizolować czynniki zmniejszające ryzyko wystąpienia problemów psychicznych u studentów. Wśród nich znalazła się m.in. sytuacja życiowa – mieszkający z rodzicami czy swoimi partnerami, a więc pozostający w silnych relacjach emocjonalnych, są mniej narażeni na wystąpienie problemów psychicznych niż ich rówieśnicy z akademików. Dużą rolę odgrywa też podejście do życia – wytyczenie sobie realistycznych celów i podtrzymywanie więzi społecznych może stanowić czynnik ochronny, w przeciwieństwie do obsesyjnego dążenia do zrobienia kariery i osiągnięcia perfekcjonizmu.

Starsi studenci oraz absolwenci podejmujący dalszą naukę są bardziej odporni na stres, być może dlatego, że opanowali już sposoby radzenia sobie z kłopotami lub otaczają się tymi ludźmi, których sami wybierają.

Dr Stallman stwierdziła, że uzyskane przez nią wyniki potwierdzają potrzebę aktywnego promowania zdrowia psychicznego studentów i ich odporności na stres, a nie tylko tradycyjnych akcji mających na celu np. zapobieganie nadużywaniu alkoholu.


Źródło: theartofhealing.com