Opracowano test, który pozwala na skuteczne przewidywanie zachowań kognitywnych (związanych z procesem poznawczym) i sposobu wykonywania codziennych czynności życiowych u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera. Twórcy testu (opisano go w dzienniku „Alzheimer’s Research & Therapy”) w ciągu 15 lat przebadali 597 chorych w celu identyfikacji czynników związanych z powolną, umiarkowaną oraz szybką progresją choroby.

Profesor Rachelle Doody stojąca na czele zespołu badawczego z teksańskiego Baylor College of Medicine potwierdza, że rodziny chorych często proszą lekarzy o prognozę dotyczącą oczekiwanego stopnia i tempa utraty zdolności kognitywnych oraz pogorszenia się funkcji życiowych, ale nie było dostatecznych podstaw naukowych, by udzielić konkretnych odpowiedzi. Zespół profesor Doody odkrył, że prosty i skalkulowany sposób określenia stopnia postępowania choroby może stanowić źródło wiarygodnych informacji dotyczącej zachowania pacjenta w przyszłości. Chorzy, u których stwierdzono powolną progresję choroby, z reguły żyją dłużej.

Korzystano z szerokiej gamy standardowych testów i pomiarów, aby ocenić skuteczność nowej metody w przewidywaniu kłopotów z pamięcią, językiem, liczeniem, wysnuwaniem wniosków i rozwiązywaniem problemów oraz funkcjonowaniem w codziennym życiu w miarę postępowania choroby. Wypracowana w ten sposób metodologia, obok potencjalnego zastosowania w leczeniu klinicznym, może być stosowana także w dalszych badaniach.

W artykule czytamy m.in.: „Obecnie zespół pracujący równolegle zajmuje się szacowaniem randomizacji, aby uzyskać porównywalną grupę terapeutyczną i grupę placebo. Stopień pre-progresji nie został jeszcze określony, jednak brak równowagi w grupach terapeutycznych – gdy chodzi o tę ważną zmienną – może przesłonić lub stworzyć różnice w terapii. Próby kliniczne wykonywane w przyszłości wykorzystają także systemowe dane dotyczące indywidualnych symptomów na początku choroby, aby formalnie oszacować czas trwania i obliczenie stopni pre-progresji”.

 

Źródło: www.physorg.com