Badacze z Instytytutu Badawczego Lernera z Cleveland odkryli, że resweratrol – związek, występujący w czerwonym winie – połączony z rapamycyną wpływa na zmniejszenie się tych guzów piersi, które są odporne na działanie samej rapamycyny. Dzieje się tak, bowiem resweratrol uruchamia działanie genu supresorowego PTEN.

Charis Eng, dr nauk medycznych i szef instytutu, przewodniczyła zespołowi, który zajął się badaniem wpływu resweratolu połączonego z rapamycyną na komórki raka piersi, potwierdzając ich działanie addytywne na sygnalizowanie i wzrost tych komórek.

„Rapamycyna była wykorzystywana w próbach klinicznych jako lek na nowotwory oporne na standardową chemioterapię. Niestety, po pewnym czasie komórki rakowe uodporniają się na nią – mówi dr Eng. – Nasze badania wykazują, że resweratrol może zmniejszać oporność komórek rakowych na rapamycynę, przynajmniej w badaniach laboratoryjnych. Jeżeli uda się nam osiągnąć podobne wyniki w warunkach klinicznych, to kto wie, czy na przykład spożycie lampki czerwonego wina przed rozpoczęciem terapii opartej na rapamycynie nie będzie roztropnym posunięciem”.

Rapamycyna jest lekiem immunosupresyjnym. Dotychczas wykorzystywano ją w celu zapobieżenia odrzutom przeszczepianych organów. Rozważane jest również stosowanie tego leku w przypadkach raka piersi. Natomiast resweratrol to polifenol występujący w skórkach czerwonych winogron i w czerwonym winie. Coraz częściej stosuje się go w wielu terapiach komórkowych.

Pomimo potencjału, jaki rapamycyna wykazuje w zwalczaniu guzów piersi, jej skuteczność zależy od odmiany nowotworu. Badacze oceniali samodzielny wpływ resweratolu oraz rapamycyny, a następnie ich połączenia na rozrost ludzkich komórek raka piersi trzech typów. Okazało się, że za każdym razem odnotowano zahamowanie wzrostu komórek rakowych, ale zależał on od zastosowanej dawki. Jednak we wszystkich liniach badanych komórek rakowych wystarczyła obecność niskiego stężenia kombinacji resweratolu z rapamycyną, by spowodować aż pięćdziesięcioprocentowe zahamowanie wzrostu komórek rakowych. Wprawdzie uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach, ale już dziś można mieć nadzieję, że w przyszłości resweratol wspomoże tradycyjną chemioterapię.

 

Źródło: www.eurekalert.org