Inteligencja nie jest jedynym czynnikiem, który decyduje o edukacji – równie ważne są np. uwarunkowania rodzinne czy kulturowe. W artykule, który został opublikowany w czasopiśmie „Psychological Science”, porównano jedno- i dwujajowe bliźnięta z Minnesoty i ze Szwecji. Naukowcy postanowili zbadać różnice pomiędzy oddziaływaniem czynników genetycznych i środowiskowych występujące w krajach, w których obowiązuje inny system edukacji. Środowisko rodzinne sprzyja kształceniu nawet jeżeli dzieci nie są zbyt inteligentne, ale – jak twierdzą autorzy artykułu – wsparcie rodzinne jest silniejsze w Minnesocie niż w Szwecji.

 

Genetyczne podobieństwo pomiędzy bliźniętami zależy od tego, czy są jedno-, czy dwujajowe. U bliźniąt jednojajowych wszystkie geny są takie same, natomiast u bliźniąt dwujajowych tylko mniej więcej połowa genów jest identyczna. Niezależnie od uwarunkowań genetycznych, gdy bliźnięta dorastają w takim samym środowisku, istnieje możliwość zbadania, w jakim stopniu wpływa na populację różnorodność genetyczna, a w jakim uwarunkowania środowiskowe.

Podstawą dla naukowców były informacje zebrane na temat  bliźniąt mieszkających w Minnesocie oraz porównanie ich z bazami danych pochodzących ze szwedzkiego rejestru bliźniąt i rejestru poborowych – zwłaszcza wyniki testów na inteligencję oraz dokonania edukacyjne tysięcy par bliźniąt.

Z reguły osoby o wyższym ilorazie inteligencji zdobywały lepsze wykształcenie, jednak w Szwecji związek pomiędzy inteligencją a poziomem wykształcenia był bardziej widoczny. Większe różnice odnotowano porównując oddziaływanie środowiska na wykształcenie. W Minnesocie rodzina dużo silniej wpływała na zdobycie wykształcenia przez osoby o niższym ilorazie inteligencji. Z drugiej strony, w Szwecji wpływ środowiska na edukację bliźniąt był wyższy u osób bardziej inteligentnych.

Wendy Johnson, współpracująca z uniwersytetami w Edynburgu i Minnesocie, przypuszcza, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest odmienny system kształcenia obowiązujący w Szwecji i USA. W Ameryce studia może podjąć każdy, kogo na nie stać. W Szwecji jest inaczej – żeby dostać się na studia trzeba zdobyć określone oceny i zdać odpowiednie egzaminy. Poza tym – studia w Szwecji są darmowe.

Innymi słowy, rodzina z Minnesoty, która docenia znaczenie edukacji i osiągnęła odpowiedni status materialny, może sfinansować studia mniej inteligentnych osób. W Szwecji nie ma takiej możliwości, ale za to każdy student legitymujący się odpowiednimi wynikami i zaliczeniem testów może studiować za darmo.


Źródło: http://www.physorg.com