Dyskusje na temat roli, jaką w cukrzycy odgrywa selen, trwają nie od dziś. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pierwiastek ten zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy, zaś inni starają się udowodnić, że wykazuje on cechy ochronne. W artykule na temat selenu – opublikowanym w czasopiśmie „Bio Medical” poświęconym dietetyce i metabolizmowi – napisano, że wysokie stężenie selenu w osoczu u mężczyzn może mieć związek z rzadszym występowaniem przypadków zaburzenia metabolizmu glukozy we krwi.

Zespół pod kierunkiem Tasnime Akbaraly z Uniwersitetu Montpellier we Francji przebadał 1162 zdrowe osoby (kobiety i mężczyzn), monitorując przez 9 lat stężenie selenu w ich osoczu i występowanie przypadków nieprawidłowego poziomu cukru we krwi. Wyniki jego pracy wykazały, że u mężczyzn w starszym wieku należących do grupy, w której stwierdzono najwyższe stężenie selenu (1,19-1,97 μmol/L), znacznie zmniejszyło się ryzyko zachorowania na cukrzycę.

W trakcie dziewięcioletniego badania odnotowano 127 nowych przypadków zaburzeń metabolizmu glukozy we krwi – u 70 mężczyzn i 57 kobiet. Według Tasnime Akbarly, powody, dla których selen działał ochronnie u mężczyzn, a nie u kobiet, nie są jasne, ale można założyć, że kobiety generalnie są zdrowsze, wykazują lepszą gospodarkę antyutleniaczami oraz przetwarzają selen w inny sposób niż mężczyźni.

 

Źródło: http://www.physorg.com