ARTYKUŁY DO SŁUCHANIA

W obecnych czasach zdominowanych przez multimedialne formy przekazu dźwięk wart jest nieraz więcej niż tysiąc słów. Od dziś, aby poznać najnowsze wieści ze świata fitoterapii i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia nie trzeba czytać - można posłuchać. Na dowolnym urządzeniu - komputerze, telefonie, tablecie. Na stronie DO SŁUCHANIA mają Państwo możliwość bezpłatnego odsłuchania lub pobrania plików audio z najciekawszymi, naszym zdaniem, artykułami z ostatnich wydań kwartalnika "Żyj Długo". Zapraszamy!

Skręcenie barku to uraz, do którego dochodzi wskutek przekroczenia fizjologicznego zakresu ruchu w stawie ramiennym. Obok zwichnięć i podwichnięć jest dosyć częstą kontuzją tego stawu. Może też być jedną przyczyn tak zwanego zespołu bolesnego barku.

 

Warto zwrócić uwagę na różnice między zwichnięciem, podwichnięciem (czyli zwichnięciem częściowym) a skręceniem. Potocznie te pojęcia traktuje się zamiennie, co jest błędem. Zwichnięcie polega na takim uszkodzeniu stawu, w którym tworzące go kości przestają się ze sobą stykać. Podwichnięcie ma charakter lżejszy – powierzchnie stawowe stykają się ze sobą, ale ich wzajemna pozycja jest nieprawidłowa. Są to zawsze bardzo bolesne kontuzje. Skręcenie również oznacza ból. Wiąże się ono natomiast z uszkodzeniem części miękkich (takich jak torebka stawowa i więzadła), czemu towarzyszą: obrzęk i krwawe wylewy oraz ból i – oczywiście – trudności w poruszaniu.

Reklama

 

Skręcony bark należy unieruchomić. Można także nałożyć zimny okład. Chroni to przed większym uszkodzeniem stawu i łagodzi ból. Zmniejszą go też doustne środki przeciwbólowe, które warto podać.

Takie doraźne działania, jeśli nawet przynoszą ulgę, nie zwalniają z obowiązku szukania pomocy i porady lekarza. Po prześwietleniu stawu uzna on, czy kontuzja nie wymaga interwencji chirurga, koniecznej na przykład przy zerwaniu więzadeł.

Jeśli ból trwa długo, a chory ze zrozumiałych względów ogranicza ruch i oszczędza kontuzjowane miejsce, to istnieje realne niebezpieczeństwo trwałego ograniczenia ruchomości barku wskutek zrostów i przykurczów. Aby do tego nie dopuścić, zaleca się fizykoterapię.