Naukowcy z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie odkryli, że krótkie wiadomości tekstowe – popularne SMS-y – zapobiegają zapominaniu o przyjmowaniu leków zapisanych przez lekarzy.

 

W swoim zrandomizowanym badaniu naukowcy sprawdzali, czy wysyłanie SMS-ów pozytywnie wpłynie na stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi i poziom cholesterolu w celu zmniejszenia ryzyka udaru i zawałów serca, które są jednymi z najczęściej występujących przyczyn śmierci na świecie.

Aż jedna trzecia pacjentów ma problemy ze stosowaniem leków zgodnie z zaleceniami lekarza, co drastycznie obniża ich skuteczność i dodatkowo generuje koszty w postaci zmarnowanych medykamentów i konieczności późniejszego leczenia poważniejszych schorzeń. Niektórzy pacjenci zapominają o przyjmowaniu lekarstw, a inni celowo ich nie biorą, ponieważ nie są przekonani o ich skuteczności lub boją się efektów ubocznych.

Reklama

 

W próbie wzięło udział 303 pacjentów, którym przepisano leki obniżające ciśnienie krwi i/lub poziom cholesterolu. Podzielono ich losowo na dwie grupy: członkowie pierwszej otrzymywali regularnie SMS-y, a członkowie drugiej – nie. Wiadomości tekstowe wysyłano według następującego klucza: przez dwa tygodnie jednego SMS-a dziennie, przez następne dwa tygodnie jednego SMS-a co dwa dni, a potem przez 6 miesięcy jednego SMS-a raz w tygodniu. Wiadomość brzmiała: „Czy wziąłeś dziś swoje leki?”. Do pacjentów, którzy nie wzięli leków bądź nie odpowiedzieli na pytanie, dzwoniono z ofertą pomocy.

W drugiej grupie aż 25 procent pacjentów zaprzestało przyjmowania leków lub przyjmowało mniej niż cztery piąte zalecanej dawki. Dla porównania, w pierwszej grupie odsetek ten wyniósł 9 procent.

Profesor David Wald, szef zespołu badawczego, stwierdził, że problemy z przestrzeganiem zaleceń dotyczących przyjmowania przepisanych leków są bardzo istotne i, niestety, lekceważone. Eksperyment, który przeprowadzili londyńscy naukowcy, dowodzi, że tak prosty i skuteczny sposób, jak wysyłanie SMS-ów, może być skuteczny. Oprócz samego przypomnienia, wiadomości umożliwiły identyfikację osób, którym trzeba pomóc. Korzyści płynące z tego doświadczenia są dość istotne, i to zarówno z ekonomicznego, jak i ze zdrowotnego punktu widzenia. Większość ludzi korzysta obecnie z telefonów komórkowych i opcja wysyłania SMS-owych przypominajek powinna być dostępna przy każdej recepcie na leki zapobiegające udarom i zawałom serca. Oczywiście, metoda ta może być skuteczna również w przypadku innych chorób przewlekłych.

 

Źródło: www.sciencedaily.com