Frekwencję pacjentek na badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi można zwiększyć nawet o kilkanaście procent, wysyłając kobietom SMS-a przypominającego o terminie badania.

 

Brytyjscy naukowcy postanowili sprawdzić skuteczność SMS-ów wysyłanych kobietom w wieku 47–53 lata, które zostały zaproszone na przesiewowe badania w kierunku raka piersi.

Naukowcy porównali ze sobą dwie grupy kobiet: jednej z nich (liczącej 450 pań) wysłano SMS-y przypominające o badaniu, a drugiej (liczącej 435 osób) – nie. Okazało się, że aż 72 proc. kobiet z pierwszej grupy stawiło się na badania, podczas gdy w drugiej grupie frekwencja wyniosła zaledwie 60 proc.

SMS-y przypominające o terminie badań były najbardziej skuteczne w przypadku pań pochodzących z zaniedbanych obszarów – prawdopodobieństwo ich stawienia się było o 28 proc. wyższe. W przypadku rezygnacji z badania, aż 30 proc. więcej kobiet powiadomiło ośrodek zdrowia, jeżeli wcześniej otrzymały one wiadomość z terminem.

Reklama

 

Szef zespołu badawczego, Robert Kerrison, z Instytutu Badań nad Rakiem, zauważa:

– Wszyscy mamy tendencję do zapominania o różnych rzeczach, również o terminach wizyt lekarskich. Zapominalstwo jest jednym z najczęściej podawanych powodów niestawienia się na badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Nasz eksperyment wykazał, że istnieje tania metoda pozwalająca na zwiększenie frekwencji lub na poinformowanie ośrodka zdrowia w przypadku rezygnacji z badania – jest nią prosta wiadomość tekstowa. Oczywiście, należy to jeszcze potwierdzić, ale istnieją podstawy skłaniające ku stwierdzeniu, że dzięki SMS-owym powiadomieniom będzie można optymalnie wykorzystać fundusze na badania.

Pozytywny wpływ tego eksperymentu na stan zdrowia obywateli całego kraju, a nie tylko Londynu, w którym go przeprowadzono, może być naprawdę duży. Wnioski z niego wypływające uzasadniają potrzebę finansowania podobnych pionierskich badań. Kolejnym powodem, dla którego warto podejmować inne próby tego typu, jest możliwość zidentyfikowania i wyeliminowania potencjalnych przeszkód uniemożliwiających kobietom wzięcie udziału w badaniach przesiewowych. Warto jednak pamiętać o tym, że chociaż badania tego typu mogą uratować życie, to istnieją również pewne związane z nimi zagrożenia. Pacjentki powinny więc otrzymać wyczerpujące informacje, dzięki którym mogłyby łatwiej podjąć decyzję o tym, czy zgłosić się na badania, czy też nie.

 

Źródło: www.sciencedaily.com