O postaciach SM i następstwach tej choroby rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Janem Kochanowskim.

 

Etiologia stwardnienia rozsianego do dziś pozostaje zagadką, choć stworzono wiele teorii na ten temat. Np. jedna z nich – opublikowana na początku lat 90. – wskazuje na uraz układu nerwowego jako przyczynę...

– Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że u podłoża tej choroby leży proces autoimmunologiczny: organizm rozpoznaje osłonkę mielinową jako tkankę obcą i atakuje ją przy pomocy własnego systemu obronnego.

 

Część naukowców uważa, że predyspozycja do stwardnienia rozsianego przekazywana jest genetycznie – przez geny zlokalizowane na chromosomach 6 i 14. Przemawia za tym fakt nawet 10-krotnie częstszego występowania choroby wśród członków tej samej rodziny w porównaniu z ogólną populacją oraz 10-krotnie częstszego zachorowania bliźniąt jednojajowych w porównaniu z dwujajowymi. Zachorowalność wśród bliźniąt jednojajowych sięga 25 proc. Oznacza to, że co 4 bliźniak, którego jednojajowy brat lub siostra ma stwardnienie rozsiane, będzie chory.

Istnieje też teoria „infekcyjna”, według której procesy immunologiczne w układzie nerwowym inicjują wirusy. Kiedyś podejrzewano o to różne wirusy, np. opryszczki, paragrypy, odry, różyczki itp. Dziś uważa się, że stwardnienie rozsiane może mieć związek z przechorowaniem opryszczkowego zapalenia mózgu. Bardzo istotną rolę wydają się tu odgrywać również czynniki środowiskowe, aktualnie zupełnie nieznane. Kula ziemska „podzielona” jest bowiem na trzy obszary: jeden o częstości zachorowań przekraczającej 30 na 100 000 mieszkańców, drugi, gdzie ta częstość zawiera się pomiędzy 5–30 na 100 000 i trzeci, gdzie jest niższa niż 5 – np. w Polsce choruje około 90 osób na 100 000. Im bardziej na południe, tym zachorowalność jest mniejsza. Największą podatność na stwardnienie rozsiane ma rasa biała, znacznie większą niż rasa żółta i czarna. Ale, jak wykazują badania, tę podatność nabiera się do około 15. roku życia. Czyli, jeżeli przeprowadzimy się do strefy o niskiej zachorowalności po 15. roku życia, „podlegamy” statystykom odpowiednim dla strefy, z której pochodzimy. Jeśli natomiast przeprowadzimy się wcześniej – nasze ryzyko zachorowania znacznie spadnie.

 

– W jakim wieku zapada się na stwardnienie rozsiane?

– Zachorować można w każdym wieku. Najczęściej jest to jednak 20–40 rok życia.

Reklama
Reklama

Okulary ajurwedyjskie

Okulary ajurwedyjskie

damskie :: męskie
dziecięce :: z przesłonami

 

– A jakie są pierwsze objawy choroby?

– Mogą one być bardzo różne. Dość często stwardnienie rozpoczyna się tzw. pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego, co nie oznacza, że każde pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego zapowiada tę chorobę; w kilkudziesięciu procentach przypadków jest ono bowiem izolowanym procesem demielinizacyjnym, ograniczonym wyłącznie do nerwów wzrokowych. Czasem najpierw pojawiają się trudności w utrzymaniu równowagi, niedowład (np. kończyn dolnych) albo chorzy odczuwają w obrębie kończyn jedynie drętwienia, po których następuje kilkugodzinne lub kilkudniowe osłabienie siły mięśniowej. W jeszcze innych przypadkach pierwszym objawem jest podwójne widzenie.

 

– Mówi się, że choroba przebiega agresywnie.

– Agresywność może być różna. Bywa że proces jest łagodny, charakteryzuje się bardzo rzadkimi rzutami i prowadzi do niewielkiego stopnia kalectwa. Znacznie częściej jest jednak burzliwy, zwłaszcza na początku, co w skrajnych przypadkach przypomina nawet udar mózgowy. Są trzy postacie kliniczne SM.

  • postać pierwotnie postępująca, kiedy to objawy stopniowo nasilają się w czasie;
  • postać nawracająco-ustępująca, kiedyś nazywana rzutową – w tym przypadku objawy kliniczne pojawiają się w sposób dość gwałtowny, po leczeniu, lub nawet bez leczenia, w znacznym stopniu ustępują i jest wtedy tzw. okres remisji, po którym przychodzi kolejny rzut;
  • postać mieszana, rozpoczynająca się postacią nawracająco-ustępującą, a następnie ewoluująca w postać wtórnie postępującą, czyli taką, w której nie ma już rzutów tylko objawy stopniowo narastają.

 

– Czy następstwa stwardnienia rozsianego są przewidywalne?

– Uważa się, że sama choroba nie wpływa istotnie na długość życia, natomiast kalectwo może wystąpić w różnym czasie, zależy to od agresywności choroby, sposobu i możliwości leczenia, reakcji pacjenta na leczenie oraz tego, czy przestrzegane są zalecenia lekarzy. Zwykle okres wiodący do wyraźnego kalectwa trwa kilkanaście do kilkudziesięciu lat.

 

– Jakie badania diagnostyczne mogą z całą pewnością potwierdzić lub wykluczyć stwardnienie rozsiane?

– Takich badań nie ma. Są natomiast takie, które pomagają w rozpoznaniu choroby. Należą do nich:

  •  rezonans magnetyczny, który uwidacznia zmiany demielinizacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz umożliwia śledzenie ich ewolucji; jednak zmiany te nie są charakterystyczne wyłącznie dla SM; pojawiają się też w innych procesach demielinizacyjnych, np. w wyniku przewlekłego niedokrwienia
  • badanie płynu mózgwo-rdzeniowego, służące ustaleniu, czy aktualnie w ośrodkowym układzie nerwowym toczy się proces immunologiczny. Jednak i to badanie nie jest badaniem swoistym, ponieważ podobne zaburzenia jak w SM mają miejsce np. w procesach infekcyjnych w obrębie OUN
  • badania elektrofizjologiczne, kontrolujące reakcje nerwów wzrokowych i słuchowych (najbardziej czułe są potencjały wzrokowe). Przy ich pomocy można wykrywać tzw. nieme ogniska. Jeżeli pacjent zgłasza się do neurologa z objawami uszkodzenia spowodowanymi jednym ogniskiem, wówczas nie można u niego stwierdzić stwardnienia rozsianego. Jest to bowiem choroba rozsiana w czasie i przestrzeni. Natomiast przy pomocy wywołanych potencjałów można poszukać innych ognisk demielinizacji, które klinicznie jeszcze są nieme.

 

– Jak się leczy stwardnienie rozsiane?

– Leczenie obejmuje farmakoterapię i rehabilitację. Na farmakoterapię składa się leczenie rzutów, wpływanie na naturalny przebieg choroby i leczenie objawowe.

 

– Na czym polega leczenie rzutów?

– Dotyczy ono postaci nawracająco-ustępujacej i od wielu lat opiera się na podawaniu steroidów, ze względu na ich silne działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Obecnie najczęściej stosuje się w krótkim czasie iniekcje z metylprednisolonu, a następnie kontynuuje leczenie za pomocą steroidów doustnych, zdaniem niektórych klinicystów wystarczą zastrzyki. Można również podawać chorym ACTH, czyli kortykotropinę, która pobudza wydzielanie endogennych steroidów. Dziś jednak robi się to już rzadko. A przy bardzo agresywnym przebiegu choroby rozważa się dodatkowo leczenie innymi lekami immunosupresyjnymi. Jednak ze względu na ich efekty uboczne leki te powinno się podawać w szczególnie ciężkich postaciach nawracająco-ustępujących.

 

– A leczenie wpływające na naturalny przebieg choroby?

– Tu celem jest łagodzenie objawów rzutów choroby, wydłużanie czasu pomiędzy rzutami oraz opóźnianie kalectwa. Dziś opiera się ono na podawaniu octanu glatirameru i interferonów z grupy beta. Do niedawna stosowano interferon gamma, ale okazało się, że nasila on proces chorobowy.

Rezultaty tego leczenia są „sprawdzalne”, czyli możliwe do udokumentowania. I tak jak trudno jest ustalić, czy spadek częstości rzutów jest naturalnym przebiegiem choroby, czy też wynikiem terapii, u osób leczonych immunoglobulinami obserwuje się w obrazie rezonansu magnetycznego znikanie ognisk demielinizacji oraz proces remielinizacji. Zatem immunoglobuliny pobudzają i przyspieszają mechanizmy naprawcze.

Osoby tak leczone, mają też statystycznie rzadsze i łagodniejsze rzuty. Tu wspomnijmy, że octan glatirameru to mieszanina białek, w której skład wchodzi m.in. białko identyczne z jednym z białek mieliny człowieka. Być może ma to znaczenie w procesach naprawczych, bowiem jest ono łatwiej wbudowywane. Natomiast bardzo trudno jest porównać skuteczność poszczególnych interferonów beta – stosowane są 3 – ponieważ bardzo trudno jest ją w ogóle jednoznacznie ocenić. Dlatego przyjmuje się, że reakcja organizmu na poszczególne interferony zależy przede wszystkim od sposobu i częstości podawania. Niemniej przy doborze interferonu trzeba brać również pod uwagę jego objawy uboczne.

Leczenie modyfikujące przebieg choroby powinno trwać minimum 2 lata.

 

– Proszę jeszcze scharakteryzować leczenie objawowe?

– Nie jest ono specyficzne dla tej choroby, niemniej przynosi pacjentom ulgę w cierpieniu i pozwala żyć bardziej komfortowo. Opiera się na wielu lekach. Należą do nich między innymi: leki regulujące zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca, leki przeciwdepresyjne – stwardnieniu bardzo często towarzyszy depresja oraz zwalczające wzmożone napięcie mięśni, czyli wpływające na mechanizmy rządzące napięciem mięśniowym. Przy bardzo dużym napięciu mięśniowym wykorzystuje się również toksynę botulinową, której atutem jest nie tylko siła działania, ale i to, że można ją stosować lokalnie, w obrębie pewnych grup mięśniowych. Inne leki działają ogólnie, przy czym trzeba zaznaczyć, że zwiotczanie wszystkich napiętych mięśni nie zawsze jest korzystne.

Istnieje też pogląd, że skrajnie zaawansowane przykurcze mięśniowe powinno się leczyć operacyjnie. Ma on jednak swoich przeciwników.

Reklama
Reklama

 

– Wymienił pan, panie profesorze, jeszcze rehabilitację jako składową leczenia SM?

– Rehabilitacja to przede wszystkim praca nad kondycją pacjenta, którego choroba prowadzi do kalectwa. Dzięki zabiegom fizykoterapeutycznym udaje się u chorych na SM podtrzymywać siłę mięśniową, walczyć ze wzmożonym napięciem mięśni i opóźniać powstawanie przykurczów. Ostatnio dużo mówi się też o roli krioterapii, głównie w zwalczaniu objawów związanych ze wzmożonym napięciem mięśni. Wcześniej sądzono nawet, że krioterapia leczy stwardnienie rozsiane. Były nawet badania naukowe, z których miało wynikać, że hipotermia wpływa na procesy immunologiczne. Nie zostało to jednak udowodnione. Natomiast pacjenci po zabiegach krioterapeutycznych niewątpliwie czują się lepiej.

Im bardziej zaawansowany jest proces chorobowy, tym bardziej skomplikowanych wymaga zabiegów rehabilitacyjnych. Powinny one pozostawać pod kontrolą ośrodka leczącego lub wręcz na jego terenie.

U pacjentów leżących niezwykle ważna jest opieka pielęgnacyjna. Pozwala ona unikać odleżyn, a także zabezpiecza przed infekcjami w obrębie dróg moczowych i oddechowych.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała lek. med. Grażyna Dziekan


Sklep Poradnia.pl poleca

RABAT 5%

Dokonując w sklep.poradnia.pl zamówienia za minimum 100 zł, użyj podanego poniżej kodu rabatowego.

Kod należy wpisać podczas finalizacji zamówienia, w trakcie wyboru sposobu płatności i dostawy, w pole Kod promocyjny (po prawej stronie), a następnie kliknąć w znajdujący się obok przycisk.

Kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o 5%.

Kod rabatowy: PORADNIA

 
Dodaj komentarz
Basia
Znam olejek CBD z własnych doświadczeń i polecę każdemu, kto zmaga się z samopoczuciem i chorobami i bólem które nie pozwalają wstać z łóżka i normalnie żyć. "Leczyłam się" kilkanaście lat u wielu wybitnych specjalistów, którzy po wielu nieudanych próbach postawienia mnie na nogi, wmawiali, że trzeba się z tym pogodzić (nie mając zupełnie pojęcia, o czym mówią! - swoim dzieciom na pewno nie poradziliby: pogódź się z tym, że choroba odbiera Ci możliwość normalnego funkcjonowania, że ból każdego dnia sprawia, że modlisz się o śmierć, o koniec tych męczarni). Jestem sceptycznie nastawiona do uzdrowicielskic h specyfików wszelkiego rodzaju. CBD 6% to była dla mnie ostateczność, lecz również deska ostatniego ratunku. Już po pierwszych tygodniach stosowania ekstraktu, moje samopoczucie zmieniło się na lepsze. Po 2 miesiącach nie mogłam już sobie wyobrazić, jak ja byłam w stanie funkcjonować zmagając się z takim potwornym bólem, zanim koleżanka poleciła mi olejek CBD . Kupiłam go w Konopnej Farmacji w Poznaniu na Ratajczaka 33 poźniej zamówiłam z ich sklepu internetowego www.konopiafarmacja.pl Zdecydowałam się opowiedzieć o tym, ponieważ wiem, jak ciężko znaleźć jakąkolwiek pomoc, gdy choroba odbiera nam powoli życie...
Kamil
Jeszcze się taki "orzeł" nie znalazł na świecie co by wiedział jak wyleczyć chorobę. Sam choruje na to dziadostwo i nie wiem czego się chytać jak sie widzi tyle informacji na ten temat. Z dniem dzisiejszym mogę napisać, że moje leczenie to interferon-beta, rehabilitacja(ć wiczenia, basen..) i dieta(spożywani e oleju lnianego-najlepiej zmiksowany z actimelem lub serem, pastą rybną, drobiu, ryby, brokuły, kalafior, ciemny chleb, kozi ser zamiast masła itd. po prostu zdrowa dieta) Tak to jest opisane naukowo, medycznie i kazdy lekarz mówi o diecie i rehabilitacji więc trzeba się chycić tego co mówią ludzie, którzy mają z tym do czynienia na co dzień, a nie czytać bzdur jakie ludzie, firmy które czekają żeby wycisnąć ostatni grosz od chorego bo człowiek taki chyta się wszystkiego by tylko zostać wyleczonym, zdrowym...czytajcie mądre artykuły, słuchajcie głosu serca i ludzi, którzy mają to samo albo lekarzy którzy wiedzą co to jest i nie zajmują się tym od dzisiaj. Od pierwszego objawu leczyłem się w pewnej klinice, nazwy nie podam choć powinienem bo straciłem przez nich dobre pół roku bo przez nich byłem leczony na borelioze. Leczyłem sie do czasu aż nastapił drugi rzut choroby i mnie już wtedy żadna klinika nie mogła postawić na nogi tylko karetka i tydzień leżakowania w szpitalu plus komplet badań na obecność stwardnienia rozsiane i co się okazało, że to SM....punkcja, tomografie, rezonansy inne badania i wyszło szydło z wora...dbajcie o siebie i żyjcie normalnie na ile potraficie. Choroba ta sieje w organiźmie takie spustoszenie często, że głowa mała. Nie u wszystkich ale u większości...trzymam kciuki z Was, za tych którzy chorują na cokolwiek, a w szczególności na SM.
anula
to bardzo ciekawe co piszesz. ale jak to możliwe że medycyna rozkłada ręce wobec SM a ty jako laik tyle wiesz??właśnie w rodzinie borykamy się z chorobą i jedną z diagnoz jest właśnie SM. jeśli okaże się że tak to czy ktoś nas wysłucha??
Przemek 27
Przykre, ale prawdziwe, w jak wilekim błędzie znajduje się współczesna medycyna odnośnie patogenezy tej cieżkiej, często nieuleczalnej, a co najgorsze okrótnej dla chorego choroby, odbierającej chęć do życia. Sam zachorowałem na SM. Jestem laikiem w dziedzinie medycyny, ale gdy poznałem diagnozę, doświadczyłem pierwszych objawówora zpoznałem prognozę tego, co mnie czeka w przyszłośi, rzuciłem wszysto i poświećiłem rok na studiowanie medycyny, zbieranie wszytskich informacji, analizowanie. Po przeczytanie wielu książe, zagranicznych źródeł, opini lekarzy, oglądnięci nagrań z wielu zagranicznych konferencji, stwierdzam w 100% że przyczyną SM jest niewydolność systemu krążenia żylnego, odprowoadzające go krew z mózgu i powstały w jej konsekwencji zastój krwii w mózgu. W wyiniku braku dostatecznego odpływu krwii z mózgu krew "stoi" w mózgu, cofa się jest jej zbyt dużo w obrębie mózgowia i w konsekswencji dochodzi do tzw. płapki leukocytarnej, czyli przenikania krwinek do mózgowia i niszczenia mieliny właśnie przez krew a konkretnie żelazo z krwii które działa toksycznie na mózg. Jetst to sytuacja analogiczna jak w żylakach w kończynach dolnych . Współczesna medycyna jest w ogromnym błędzie a dostępne leki nie są i nigdy nie będa skuteczne, bo nie likwidują prawdziwej przyczyny choroby. Przyczyną choroby jets brak opływu krwii w żyłąch z mózgu. Blokady mogą byc w różnym miejscu i różnej natury: zwężenie żył, uszkodzone zastawki żylne, skęcenia żył, lub poprostu skrzepy, któe utworzyły się z powodu zakrzepicy, zagęszczenia krwii, zakwaszenia organizmu z powodu złego odżywiania. Nie przyjąłem do wiadomośći nieznanej etiologi choroby, szukałem drążyłem. Teoria o zweżonych żyłach szyjnych u mnie nie zadziałąłą bo nie znaleziono zweżeń w moich żyłąch szyjnych. A sm zaczęło się po gorącym urlopie wtropikach i opalalniu. Okazało się że w wyniku odwodnienia doszło do zakrzepicy, powstały skrzepy które noabene sam znalazłem na rezonansie bo lekarze nic nie widzeli, dpiero konsultacja lekarzem z austrii potwierdziła przyczynę. Problem w tym że takie skrzepy bardzo trudno rozpuścić... osoby z SM powinny obowiażkowo badać sobie krążenie żylne w mózgu i odpływ krwii żylnej, powinny być przebadane pod kątem gęstości krwii, mieć wykonaną angiografię mózgu i wenografię, włączone odpowiednie leczenie przeciwzakrzepo we lub poprostu w przypadku zwężen żył syzjnych przeprowadzone balonikowanie. Uwierzcie w to co pisze, amm na to bardzo wiele dowodóch, łącznie z książką dr Franza von Schellinga, z austrii który odkrył tą teorię, łącznie z publikacjami dra Zamboniego i dra Hubbarta z San Diego, którego syn zachorował na SM, który jest neurologiem i który nie podał synowi leków, którymi faszerował swoic pacjenów choreych na SM prze 27 lat. Zaryzykował, syn miał zwężenia żył, udało się je wyprostować i syn jest już zrowy, nie wrócił do SM. Jest wiele osób wyleczonych bezpowrotnie z SM, właśnie dzięci balonikowaniu. W moim przypadku spara jest prawie beznadziejna bo skrzepy zlokalizowane są w żyłach mózgowia.. prróbuje jej rozpuszczać ale szans e są znikome, za dużo czasu upłynęło od momentu powstania skrzepu do znalezienia przyczyny choroby.. gdyybyśmy mieli prawdziwych lekarzy, może udałoby się uratować mnie i innych chorych, a przy poszukiwaniach na własną rękę, jest jak jest. APEL do wszystkich chorych na SM. Szukajcie żyłach mózgowia: na włąsną rekę. angiografia mózgu, wenografia, rozeonanns z kontrastem, dopler żył odprowadzająchy ch krew z mózgu. drążcie i wmawiajcie lekarzom, zę problem tkwii w żyłach. Jeżeli macie zweżenia możecie wygrać życie, bo da się to operować. Jeżeli macie skrzepy, do spzitala i prosić o rozpuszcanie heparyną drobnocząsteczk ową + póniej leki przez dłuuuugo.... nie beirzcie aonexu, copaxone i interferonu.. szkoda pieniędzy bo to nic nie pomaga... uwierzcie...
Euzebia
Janek Wiśniewski to może oświecisz nas "idiotów" jaka to jest "cudowna" prosta metoda? W pewnych sytuacjach podaruj sobie swoje uszczypliwości, no chyba, że naprawdę jesteś wszechwiedzący.
janek wiśniewski
najprostrza w zapobieżeniu jak i w leczeniu choroba.ale cóż wykształcenie nie świadczy o mądrości,oznacz a jedynie o tym,że w pewnym okresie czasu człowiek ten zapamiętał określoną ilość materiału natomiast człowiek mądry potrafi wiedzę nabytą wykorzystać!!!! !!!!!!!!!!!!.
esemek
Zapraszam do dyskusji na temat SM na forum: http://www.stwardnienie-rozsiane.org znajdziecie tam wiele porad jak radzić sobie z chorobą, możecie również porozmawiać i podzielić się doświadczeniami z innym osobami.
jeż
A co z leczeniem zaproponowanym przez włskiego lekarza które polega na rozszerzaniu naczyń w odcinku szyjnym, co jest stosowana również w polsce w sląskich ośrodkach?