Głuchota jednostronna, znana również jako głębokie jednostronne upośledzenie słuchu pochodzenia odbiorczego, dotyka od 0,1 do 3% dzieci. Ten stan często bywa przyczyną słabych wyników w nauce i problemów z zachowaniem, łączonych z reguły z niezdolnością do skutecznego działania w hałaśliwym środowisku. Chociaż zwykłe aparaty słuchowe usprawniają odbieranie i rozumienie dźwięków, lecz noszenie ich – zwłaszcza poza klasą – nie zyskuje akceptacji chorego dziecka, w efekcie ograniczając stosowane sposoby leczenia, co z kolei zmusza do poszukiwania innych rozwiązań.

„Aby zapewnić skuteczną metodę leczenia dzieci z głuchotą jednostronną zastosowano aparaty słuchowe zakotwiczane w kościach czaszki” – mówi doktor Lisa Christensen ze Szpitala Pediatrycznego Stanu Arkansas w Little Rock, USA. Zespół badawczy działający pod jej kierownictwem przeanalizował w ciągu trzech lat dane 23 dzieci i nastolatków (od 6 do 19 roku życia) ze zdiagnozowaną głuchotą jednostronną, które korzystały z aparatów słuchowych typu BAHA. Każdy z zabiegów przeprowadzano w dwóch etapach, z co najmniej 6-miesięczną przerwą pomiędzy nimi. Dwa tygodnie po drugim etapie pacjentom montowano aparaty słuchowe zakotwiczane w kościach czaszki. Następnie przeprowadzano badania słuchu, a każdy pacjent lub opiekun został poproszony o wypełnienie kwestionariusza na temat problemów ze słuchem przed i po zamontowaniu aparatu.

Znaczącą poprawę po zabiegu wykazały zarówno wyniki badań słuchu, jak i odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach. Poprawę słuchu stwierdzono i u dzieci (7 pacjentów młodszych niż 13 lat), i u nastolatków (16 pacjentów). Współczynnik komplikacji wyniósł 17%, przy czym częściej występowały one u nastolatków i miały postać reakcji alergicznej skóry bądź uszkodzenia kotwiczenia.

W podsumowaniu prac autorzy napisali, że leczenie dzieci i nastolatków, u których stwierdzono głębokie jednostronne upośledzenie słuchu pochodzenia odbiorczego, było dotychczas frustrujące głównie z powodu braku akceptacji przez pacjentów tradycyjnych technik wzmacniających słyszenie.

 

Źródło: www.physorg.com