Prosta technika zwana terapią lustrzaną wydaje się bardzo skuteczna w zapobieganiu bólom fantomowym u pacjentów po amputacji kończyn – czytamy w miesięczniku Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Anastezjologicznych (IARS).

Zespół dr Stevena R. Hanlinga z Centrum Medycznego Marynarki Wojennej w San Diego (USA) wykorzystał terapię lustrzaną w celu zapobiegania bólom fantomowym u żołnierzy z ciężkimi urazami kończyn.

Bóle fantomowe są powszechnym i trudnym problemem, który pojawia się po amputacji. Chociaż nie ma już uszkodzonej kończyny, receptory bólu w rdzeniu kręgowym i mózgu „pamiętają” ból sprzed amputacji. Co więcej, bóle fantomowe mogą być odczuwane długo po zabiegu.

Aby je wyeliminować, u czterech żołnierzy, którzy podczas walki odnieśli tak poważne obrażenia nóg, że amputacji nie można było uniknąć, dr Hanling i jego współpracownicy zastosowali terapię lustrzaną. Przed zabiegiem każdy z pacjentów odbył kilka sesji tej terapii. „W czasie zajęć pacjent siedzi na fotelu lub na łóżku w ten sposób, aby ustawione prostopadle do jego ciała lustro odbijało zdrową kończynę – mówi doktor Shafer. – Dzięki lustrzanemu odbiciu [w którym np. lewa noga wydaje się prawą], uszkodzona kończyna wygląda całkowicie normalnie i zdrowo”.

Pacjenci obserwują i kontrolują swoją uszkodzoną kończynę, ale dzięki zastosowaniu lustra naprawdę widzą tę zdrową. Jej obraz oszukuje mózg i rdzeń kręgowy, które „wierzą”, że obie kończyny są sprawne i nie powodują bólu.

Żaden z czterech żołnierzy poddanych tej terapii nie miał poważnych problemów z bólem fantomowym. Wszelkie epizody bólu, które wystąpiły, trwały krótko i przebiegały łagodnie. A co najważniejsze, w okresie pooperacyjnym wszyscy pacjenci byli w stanie w pełni uczestniczyć w programie fizykoterapii.

Doktor Shafer twierdzi, że terapia lustrzana przeprogramowuje receptory bólu w mózgu, aby „myślały”, iż źródło bólu nie istnieje, bo obserwowana kończyna jest w pełni zdrowa i sprawna. Dzięki temu ryzyko wystąpienia bólu fantomowego po amputacji znacznie się obniża.

Terapię lustrzaną stosowano już wcześniej u tych pacjentów cierpiących na ból fantomowy, którzy nie reagowali na inne zabiegi. Choć konieczne są dalsze badania, wyniki osiągnięte przez zespół doktora Hanlinga sugerują, że terapia lustrzana stosowana przed amputacją może skutecznie zapobiegać powstaniu bólu fantomowego.


Źródło: www.news-medical.net