Zapobieganie chorobom jest zdecydowanie lepszym i tańszym rozwiązaniem niż ich leczenie. Temu też służy termografia medyczna, czyli badanie pozwalające zobrazować zmiany fizjologiczne w organizmie w początkowej fazie ich rozwoju. Ta nowoczesna metoda diagnostyczna umożliwia odpowiednio wczesne reagowanie na zachodzące zmiany chorobowe, a co za tym idzie – skrócenie i złagodzenie przebiegu choroby, a nawet zapobiegnięcie jej rozwojowi.

 

Termografia polega na zobrazowaniu temperatury organizmu za pomocą kamery termowizyjnej w paśmie podczerwieni, a następnie poddaniu zarejestrowanego obrazu elektronicznej obróbce. W wyniku badania otrzymujemy diagram rozkładu temperatur ciała (lub konkretnych jego części) w kolorze. Niebieska barwa oznacza najchłodniejsze miejsca, a czerwona – najcieplejsze. U osób zdrowych rozkład barw jest symetryczny po obu stronach ciała.

Reklama

 

Jak przeprowadza się badanie termograficzne?

Jest to badanie stuprocentowo bezpieczne, bezinwazyjne i bezbolesne. Do jego wykonania nie stosuje się promieniowania rentgenowskiego. Nie ma też obawy zarażenia się, gdyż urządzenie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z ciałem.

Pacjent musi się rozebrać, aby odsłonić tę część ciała, która będzie podlegała obrazowaniu. Podczas wychładzania ciała do temperatury otoczenia wykonuje się kilka zdjęć. Obrazy są analizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

 

Zastosowanie

Badanie to pomaga wykryć wiele schorzeń narządów wewnętrznych i chorób zakaźnych oraz zaburzeń o podłożu nerwowych i psychicznym. Są to między innymi:

 • stany zapalne
 • uszkodzenia nerwów
 • schorzenia skórne
 • zwyrodnienia stawów
 • zmiany reumatyczne
 • zespół Reynauda
 • choroby układu krążenia
 • nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze
 • krwiaki
 • nowotwory (piersi i prostaty)
 • ostre schorzenia narządów wewnętrznych

 

Zalety termografii medycznej

Termografia jest metodą wczesnego wykrywania niepokojących zmian w organizmie. Uważa się, że jest to najbardziej przyjazna dla pacjenta metoda diagnostyczna w medycynie. Pomaga ona również ocenić ból towarzyszący danemu schorzeniu oraz skuteczność terapii.

Należy jednak podkreślić, że jest to badanie uzupełniające, które obrazuje zmiany fizjologiczne i procesy metaboliczne, ale nie może zastąpić RTG, USG, mammografii, biopsji czy MRI.

 

Kto może poddać się badaniu

Aby wykonać skanowanie termograficzne, nie potrzeba skierowania od lekarza. Nie jest to bowiem badanie refundowane przez NFZ. Odpłatność, w zależności od odkreślonej partii ciała, wynosi od kilkuset złotych do około dwóch tysięcy.

Badaniu może się poddać każdy, kogo niepokoją zmiany w organizmie. Jest ono również całkowicie bezpieczne dla kobiet w ciąży. Pacjenci po radioterapii powinni się jednak wstrzymać z wykonaniem skanu termograficznego przez około trzy miesiące.

 

Ciekawostka

Termografię szeroko wykorzystuje się również w celach naukowych, przy diagnostyce budynków oraz urządzeń mechanicznych i obwodów elektrycznych. Korzystają z niej specjaliści z policji, wojska i straży pożarnej.