Naukowcy z Johns Hopkins School of Medicine odkryli, że jeden ze składników chińskiej rośliny, powszechnie znanej jako „teng lei gong”(łac. Tripterygium wilfordii), i wykorzystywanej od setek lat w leczeniu wielu chorób (w tym reumatoidalnego zapalenia stawów) działa poprzez blokowanie mechanizmu kontroli genów w komórce. Raport opublikowany w „Nature Chemical Biology” w marcu 2011 r. sugeruje, że ów naturalny produkt może być punktem wyjścia do opracowania nowych leków przeciwnowotworowych.

– Wyciągi z tej rośliny wykazywały działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne, antykoncepcyjne i przeciwnowotworowe – mówił już wcześniej Jun O. Liu, profesor farmakologii. – Od 1972 roku wiemy, że tryptolid powstrzymuje wzrost komórek, ale dopiero teraz zorientowaliśmy się, jak to przebiega.

Próby na modelach zwierzęcych potwierdziły, że tryptolid, składnik wyizolowany z Tripterygium wilfordii, może być skuteczny w walce z rakiem, zapaleniem stawów i przeciwdziałać odrzuceniu przeszczepu skóry. – W rzeczywistości – twierdzi prof. Liu – wykazano, że już bardzo małe dawki tryptolidu hamują wzrost z 60 linii komórkowych, a niektóre z nich zabijają.

Punktem wyjścia do badań zespołu prof. Liu stały się doświadczenia, które potwierdziły, że tryptolid blokuje białka zdolne uaktywnić geny.

Zespół systematycznie badał wpływ tryptolidu na parametry białek biorących udział w kontroli genów. W ciągu godziny po podaniu tryptolidu obserwowano zmiany w DNA, RNA i proteinach zachodzące w komórkach HeLa (linii wywodzącej się komórek raka macicy) i porównywano je z procesami przebiegającymi w nieleczonych komórkach. Na tej podstawie stwierdzono, że tryptolid znacznie spowalnia tworzenie się nowych białek i DNA oraz niemal natychmiast blokuje produkcję nowego RNA. Następnie sprawdzono dokładniej jego wpływ na trzy grupy enzymów uczestniczących w procesie powstawania RNA i stwierdzono, że niskie dawki zablokowały tylko jeden z nich – RNAPII.

Ponieważ jednak ten enzym wymaga pomocy kilku mniejszych grup białek, prof. Liu zadecydował o zawężeniu obszaru badania. Pozwoliło to ustalić, że w obecności tryptolidu ustawało działanie kombinacji białek zawartych w grupie o nazwie TFIIH.

Ale i na tym nie koniec. W skład TFIIH wchodzi dziesięć pojedynczych białek, z których część już wcześniej dobrze poznanoj. Wykorzystanie tych informacji oraz zbadanie pozostałych białek pozwoliło zespołowi ustalić, że tryptolid bezpośrednio blokuje aktywność całego enzymu, wiążąc się tylko z jednym białkiem.

– Mamy pewność, że chodzi o białko XPB – mówi prof. Liu – ponieważ już nasi poprzednicy wskazywali, że tryptolid wiąże się z jakąś proteiną, choć jej niezidentyfikowali. Ogólne właściwości tryptolidu blokujące RNAPII wyjaśniają jego działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe – tłumaczy prof. Liu. – Może to w istotny sposób przyczynić się do walki z tymi komórkami nowotworowymi, które charakteryzują się lekoopornością. Musimy dalej prowadzić badania, by sprawdzić możliwość wykorzystania tryptolidu w nowych lekach przeciwnowotworowych.

 

Źródło: www.sciencedaily.com