Jeżeli osoby w starszym wieku przez dłuższy czas systematycznie wykonują umiarkowane ćwiczenia fizyczne powiększa się ich hipokamp, a co za tym idzie – poprawia się pamięć przestrzenna. Do takiego wniosku doszli naukowcy z kilku amerykańskich ośrodków uniwersyteckich na podstawie jednego z pionierskich eksperymentów skupiających się na osobach starszych, u których stwierdzono już atrofię hipokampa – elementu układu limbicznego mózgu odpowiedzialnego za różne aspekty pamięci.

 

Uczestniczyło w nim 120 osób prowadzących siedzący tryb życia, które nie wykazywały oznak demencji. Ochotnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup – pierwsza trzy razy w tygodniu chodziła po bieżni przez 40 minut dziennie, druga – wykonywała ćwiczenia ograniczone do rozciągania i wzmacniania mięśni. U wszystkich pacjentów wykonano obrazowanie rezonansem magnetycznym przed rozpoczęciem eksperymentu, po 6 miesiącach jego trwania i po zakończeniu.

Ochotnicy ćwiczący aerobik odnotowali zwiększenie rozmiarów prawego i lewego hipokampa o odpowiednio 2,12% i 1,97%. Ten sam obszar mózgu u osób, które wykonywały głównie ćwiczenia polegające na stretchingu, wzrósł odpowiednio o 1,40 i 1,43%.

W takich samych odstępach czasu jak badania rezonansem magnetycznym, uczestnicy eksperymentu przeszli testy pamięci. Ćwiczący aerobik wykazali poprawę funkcjonowania pamięci w porównaniu do jej stanu przed rozpoczęciem eksperymentu, co łączy się ze zwiększeniem się hipokampu. Autorzy eksperymentu zbadali również kilkanaście biomarkerów związanych ze stanem zdrowia mózgu – włącznie z neurotroficznym czynnikiem mózgowym (BDNF), który jest niewielką molekułą zaangażowaną w procesie uczenia się i zapamiętywania. Naukowcy stwierdzili, że zmiana wielkości hipokampa jest powiązana z wydzielaniem większych ilości BDNF.

„Przywykliśmy do myśli, że zanikanie hipokampa w późniejszym okresie życia jest praktycznie nieuniknione – mówi Kirk Erickson, profesor psychologii na Uniwersytecie w Pittsburghu i główny autor opracowania. – Nam jednak udało się wykazać, że nawet umiarkowane ćwiczenia fizyczne wykonywane systematycznie już po roku mogą zwiększyć jego rozmiary. Mózg na tym etapie życia nadal przechodzi modyfikacje”.

„Uzyskane przez nas wyniki są szczególnie interesujące, ponieważ sugerują, że nawet najbardziej umiarkowana aktywność fizyczna ludzi w starszym wieku może prowadzić do istotnych usprawnień w funkcjonowaniu ich pamięci i poprawy stanu zdrowia mózgu” – podsumowuje Art Kramer, jeden ze współautorów opracowania.

 

Źródło: www.physorg.com