Osoby dorosłe, które zajmują się ogrodnictwem, chętniej spożywają warzywa – udowodnili to naukowcy z uniwersytetu stanowego w Teksasie. Wyniki internetowej ankiety wypełnionej przez osoby powyżej 50. roku życia sprawiły, że naukowcy chcą tę grupę wiekową zachęcać do uprawiania ogródków.

 

Według teksańskich badaczy jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za śmiertelność i zachorowalność wśród osób starszych (porównywalnym z paleniem tytoniu!), jest niedożywienie. – Chociaż w porównaniu z innymi grupami wiekowymi osoby te jedzą więcej owoców i warzyw, jednak zalecanej dawki dziennej równej pięciu porcjom nie przestrzega ponad połowa z nich – mówi jeden z naukowców.

Celem badań było porównanie ilości warzyw i owoców spożywanych przez ogrodników i nieogrodników. Ankieta, która posłużyła naukowcom za podstawę ich badań, była zamieszczona na stronie internetowej przez miesiąc, a 261 osób biorących w niej udział miało co najmniej 50. lat.

– Wyniki, które uzyskaliśmy dzięki przeprowadzonej ankiecie potwierdziły wnioski z poprzednich badań: ogrodnicy jedzą więcej warzyw niż ludzie, którzy nie uprawiają ogrodu. Co ciekawe, powyższe stwierdzenie nie okazało się prawdziwe, jeżeli chodzi o spożywanie owoców – powiedziała Tina Waliczek, członkini zespołu badawczego. – Dzięki temu wiemy, że zachęcanie ludzi do uprawiania ogródków w późniejszym okresie życia może być świetnym sposobem na zwiększenie konsumpcji płodów ziemi.

Liczba godzin poświęcanych tygodniowo na prace w ogródku nie okazała się czynnikiem wpływającym na ilość konsumowanych warzyw i owoców, co zdaniem naukowców dowodzi, że nawet osoby, które nie mają zbyt wiele czasu czy sił – a tym samym poświęcają się ogrodnictwu mniejszym stopniu – jedzą więcej warzyw niż ci, którzy nie zajmują się pracami w ogródku.

Ponadto analiza ankiet wykazała, że powody, jakie podawali ludzie zaczynający zajmować się ogrodnictwem, nie mają wpływu na ilość zjadanych warzyw, co dowodzi, że programy promujące ogrodnictwo nie muszą odwoływać się tylko do zdrowotnych zalet tego hobby, ale mogą wskazywać na wiele innych jego plusów.

 

Źródło: www.sciencedaily.com