W większości badań dotyczących urazów rdzenia kręgowego skupiano się na skutkach wynikających właśnie z uszkodzenia rdzenia, zaniedbując nieco wpływ tych urazów na funkcjonowanie mózgu. Naukowcy z wydziału medycyny uniwersytetu w Maryland (USA) postanowili zatem przebadać zależności pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a urazami rdzenia kręgowego i odkryli, że mogą one powodować przewlekłe zapalenie mózgu, które prowadzi do stopniowej utraty komórek nerwowych, a konsekwencji – do problemów kognitywnych i depresji.

 

Opublikowane niedawno wyniki badań podkreślają bliski związek pomiędzy urazami rdzenia kręgowego i utratą niektórych funkcji mózgu, ale również proponują sposoby przerwania tego niekorzystnego dla mózgu oddziaływania.

Reklama

 

– Badania na zwierzętach wykazały, że traumatyczne urazy mózgu, włącznie z łagodnymi, ale powtarzającymi się, mogą skutkować stopniowym uszkodzeniem tkanki mózgowej, pogorszeniem zdolności kognitywnych, a nawet rozległym zapaleniem mózgu. Dotychczas nie badano, czy te problemy nie są wynikiem urazów rdzenia kręgowego odniesionych w przeszłości – mówi dr Alan Faden, znany neurobiolog i profesor anestezjologii. – Dzięki naszej pracy po raz pierwszy udało się wykazać, że pojedyncze urazy rdzenia kręgowego mogą powodować stopniową utratę komórek mózgowych w kluczowych partiach mózgu.

Naukowcy zademonstrowali degenerację mózgu na różnych modelach eksperymentalnych i na zwierzętach. Udało im się także zidentyfikować określone mechanizmy molekularne, które odpowiadają za te zmiany patologiczne, oraz odkryć, że niektóre leki mogą zapobiegać tym urazom, a także zapaleniu, utracie komórek mózgowych, osłabieniu zdolności kognitywnych i zachowaniom depresyjnym, które występują po urazie.

– Zrobiliśmy bardzo ważny krok na drodze do zrozumienia ogólnych skutków urazów rdzenia kręgowego – mówi Dean E. Albert Reece, jeden z członków zespołu badawczego. – Związek pomiędzy urazami rdzeniowymi i funkcjonowaniem mózgu jest obecnie bardziej widoczny, a dalsze badania prowadzone w tym kierunku dają nadzieję na odnalezienie nowych metod leczenia urazów tego rodzaju, a być może nawet odwrócenia negatywnego skutku, jaki wywierają one na mózg.

 

Źródło: www.sciencedaily.com