New England Journal of Medicine” wzywa do zmiany sposobu zbierania informacji i sprawozdań o niekorzystnych efektach ubocznych zawartych w wynikach badań klinicznych przesyłanych do Amerykańskiej Agencji ds. Żywienia i Leków, a także sposobu zamieszczania informacji na etykietach leków.

Doktor Ethan Basch, onkolog z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center zajmujący się analizą wyników testów, doszedł do wniosku, że aby doprowadzić do usprawnień w procesie badania realnej toksyczności leków, konieczne są fundamentalne zmiany.

Przede wszystkim stwierdził, że klinicyści – odpowiedzialni za zbieranie i przekazywanie informacji o zaobserwowanych efektach ubocznych działania leków podczas prób klinicznych – często pomijają ważne symptomy lub je bagatelizują. Według Bascha, tego rodzaju zachowanie prowadzi do niedostatecznego informowania o efektach ubocznych, co z kolei wpływa na niewłaściwe opisy toksyczności leków w wynikach testów klinicznych, publikacjach, a także na ulotkach i etykietach.

Aby zapewnić badaczom, klinicystom i pacjentom skuteczniejsze i bardziej wartościowe sposoby informowania o niekorzystnych symptomach, współpracujący z Agencją i Narodowym Instytutem Onkologicznym dr Basch zaproponował, żeby wyposażyć pacjentów w narzędzia do samodzielnego informowania o niekorzystnych objawach – odczuwanych podczas prób klinicznych i pomiędzy wizytami w ośrodkach badawczych – za pośrednictwem internetu. Ten mechanizm pozwoliłby lekarzom i personelowi lepiej wykorzystywać dane na temat leczenia objawowego i usprawniłby komunikację.

Jak mówi dr Basch: „Samodzielne tworzenie raportów przez pacjentów polepszy jakość i zakres zgłaszanych niekorzystnych objawów pojawiających się w trakcie leczenia. Pacjenci muszą mieć coś do powiedzenia odnośnie dostarczania informacji, kierunku badań i procesów prawnych obowiązujących w służbie zdrowia, ponieważ to oni są najważniejszymi osobami w systemie opieki zdrowotnej. A kiedy zastanawiają się nad rozpoczęciem nowej terapii, zasługują na dostęp do informacji uzyskanych od innych pacjentów”.

 

Źródło: http://www.physorg.com