Dzieci z nadciśnieniem tętniczym mają problemy z nauką, a prawdopodobnie częściej także cierpią na ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej). Wyniki badań naukowców z uniwersytetu Rochester Medical Center (URMC) opublikowało pismo „Pediatrics”.

Badania przeprowadzono wśród 201 pacjentów Golisano Children’s Hospital w wieku od 10 do 18 lat. Informacje o problemach z przyswajaniem wiedzy lub zdiagnozowanym ADHD dostarczyli rodzice dzieci.

Podczas 24-godzinnego monitoringu u 101 dzieci z tej grupy stwierdzono nadciśnienie lub wysokie ciśnienie krwi. Aż 18 procent wszystkich małych pacjentów miało problemy z nauką, podczas gdy dla całej populacji odsetek ten wynosi 5 procent. Wśród dzieci, u których badania nie wykazały nadciśnienia, takie problemy miało 9 procent, natomiast u cierpiących na to schorzenie aż 28 procent.

Po raz pierwszy w badaniach tego typu uwzględniono dzieci z ADHD. Dotychczas nie brały one udziały w podobnych testach, ponieważ leki podawane osobom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej mogą podwyższać ciśnienie krwi. Tym razem zdecydowano się jednak przebadać także te dzieci, bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że częste występowanie ADHD wśród dzieci z nadciśnieniem ilustruje związek pomiędzy tym schorzeniem a zaburzeniem funkcji poznawczych. ADHD miało aż 20 procent dzieci z nadciśnieniem i 7 procent dzieci, u których nadciśnienia nie stwierdzono.


Źródła: eurekalert.org