Naukowcy ze szwedzkiego Karolinska Institutet wykazali, że zdolność ludzkiego organizmu do przetwarzania leków może być uzależniona od ekspozycji na światło słoneczne, czyli od pory roku. Zaproponowali całkowicie nowy sposób wyjaśnienia indywidualnych różnic w działaniu leków u poszczególnych osób, a także wpływu otoczenia na zdolności ludzkiego organizmu w walce z toksynami.

W tym celu przeanalizowali blisko 70 000 próbek krwi pacjentów po przeszczepach, u których regularnie monitorowano poziom leków immunosupresyjnych. Próbki pobrane zimą porównano z próbkami pobranymi pod koniec lata.

Szczegółowe analizy wykazały, że stężenie we krwi takich leków jak takrolimus czy sirolimus (stosowanych w celu zapobieżenia odrzuceniu przeszczepów) zależy od pory roku i wyraźnie odzwierciedla zmiany poziomu witaminy D w organizmie, który z kolei zależy od ilości światła słonecznego. Kiedy odnotowywano najwyższy poziom witaminy D, stężenie leków we krwi było najniższe.

Związki pomiędzy światłem słonecznym, witaminą D i różnicami w stężeniu leków polegają prawdopodobnie na tym, że witamina D zwiększa ilość enzymu CYP3A4, który uaktywnia system detoksykacji wątroby. To właśnie ten enzym odpowiada za rozkład leków immunosupresyjnych.

– Jeżeli organizm szybciej przetwarza leki, to dla osiągnięcia ich odpowiedniego stężenie we krwi potrzebne są większe dawki. Aby potwierdzić nasze obserwacje, należy prowadzić dalsze badania, bowiem CYP3A4 jest uważany za jeden z najważniejszych enzymów biorących udział w przetwarzaniu leków w ludzkim organizmie. Przy tym uzyskane przez nas wyniki mogą mieć znaczenie również w odniesieniu do innych leków – mówi Jonatan Lindh, jeden z naukowców odpowiedzialnych za przeprowadzone analizy.

Wpływ witaminy D na enzym CYP3A4 demonstrowano już wcześniej w eksperymentach w przeprowadzanych na kulturach komórek. Jednak praca szwedzkich naukowców po raz pierwszy w historii dowodzi, że ten mechanizm może odgrywać poważną rolę w leczeniu farmakologicznym pacjentów, bowiem ekspozycja na promienie słoneczne wpływa na indywidualną podatność na leki.

 

Źródło: www.sciencedaily.com