Nazwa BMI to skrót od angielskiej nazwy Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała. Określa on relację pomiędzy wagą a wzrostem. Wskaźnik BMI obliczamy, dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost do kwadratu. Wynik tych obliczeń ma pomóc w ustaleniu ewentualnej nadwagi, otyłości oraz zagrożenia chorobami przez nie wywoływanymi (między innymi cukrzycą, miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym).

 

 

Jednak wskaźnika tego nie można traktować jak wyroczni – nie sprawdza się w przypadku dzieci i młodzieży (wciąż się rozwijają i rosną), osób o rozbudowanej tkance mięśniowej (na przykład kulturystów, sportowców) czy kobiet ciężarnych.

Jeśli chcesz obliczyć swój wskaźnik BMI, możesz skorzystać z naszego kalkulatora.

 

Jak odczytywać wyniki?

  • poniżej 16 – stan wygłodzenia

  • poniżej 17 – wychudzenie (na przykład wskutek anoreksji, bulimii)

  • poniżej 18 – niedowaga (przyczyną mogą być między innymi choroby nowotworowe, metaboliczne, zaburzenia odżywiania lub wchłaniania pokarmów)

  • 18–25 – waga idealna

  • powyżej 25 – nadwaga; sygnał, że należy zmienić styl życia

  • powyżej 30 – otyłość I stopnia; świadczy już o podwyższonym ryzyku wystąpienia niektórych chorób

  • powyżej 35 – otyłość II stopnia (ryzyko zachorowania wzrasta)

  • powyżej 40 – otyłość III stopnia, tak zwana skrajna otyłość; ten stan wymaga już stałej opieki specjalistycznej