Cyberprzemoc, czyli nękanie w sieci, ma związek ze zdrowiem psychicznym i problemami związanymi z używaniem substancji uzależniających. Wspólne, rodzinne posiłki mogą jednak ochronić nastolatki przed konsekwencjami takiego nękania, a także korzystnie wpływać na ich stan psychiczny.

 

Aż 1 na 5 dorastających dzieci doświadczyło nękania w Internecie, które – podobnie jak dokuczanie w realnym życiu – może zwiększyć ryzyko występowania problemów psychicznych u nastolatków oraz skłonić ich do stosowania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Warto zatem spróbować zrozumieć, czy tylko cyberprzemoc wywiera negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, czy też dopiero w połączeniu z nękaniem poza rzeczywistością wirtualną.

Amerykańscy naukowcy postanowili zbadać związek pomiędzy doświadczaniem przemocy w sieci a problemami psychicznymi i korzystaniem z substancji psychoaktywnych, a także wpływem, jaki na te negatywne skutki wywierają rozmowy podczas wspólnych, rodzinnych posiłków. W badaniu wzięło udział ponad 18 000 uczniów z 49 amerykańskich szkół. Naukowcy przebadali 5 rodzajów uwewnętrzniania problemów (niepokój, depresja, samookaleczanie się, myśli samobójcze i próby samobójcze) oraz 2 rodzaje uzewnętrzniania problemów (bójki i wandalizm) i 4 rodzaje zachowań związanych z korzystaniem z substancji psychoaktywnych (częste spożywanie alkoholu, częste upijanie się, nadużywanie leków na receptę i nadużywanie leków wydawanych bez recepty).

Reklama

 

Niemal 19 proc. uczniów przyznało się do bycia ofiarą cyberprzemocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nękanie w Internecie miało związek ze wszystkimi 11 sposobami uwewnętrzniania i uzewnętrzniania problemów oraz z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Okazało się, że wspólne rodzinne posiłki pozytywnie wpływały na ofiary przemocy w sieci i ich problemy psychiczne. Na przykład przy co najmniej 4 wspólnych posiłkach tygodniowo zauważono 4-krotne zmniejszenie się różnicy w stanie psychicznym między dziećmi będącymi ofiarami nękania a tymi, które tego nie doświadczały. Gdy tych wspólnych posiłków brakowało, ilość problemów nękanych nastolatków była 7-krotnie większa niż u tych, które nie doświadczały przemocy w Internecie.

Uzyskane wyniki nie dowodzą jednak, że samo nękanie w sieci może doprowadzić do problemów psychicznych, ani też, że wspólne posiłki rodzinne mogą całkowicie uchronić nastolatki przed negatywnymi skutkami cyberprzemocy. Takie spojrzenie na ten problem prowadzi do zbyt dużego upraszczania tego zjawiska i sposobów jego rozwiązania. Naukowcy uważają, że uzyskane przez nich wyniki dowodzą, iż należy szukać kompleksowych sposobów ochrony ofiar nękania, w których połączy się zarówno indywidualne możliwości radzenia sobie z problemami, jak i wsparcie rodziny oraz szkoły.

 

Źródło: www.sciencedaily.com