Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
Zatrzymanie krążenia może zostać spowodowane chorobą mięśnia sercowego, utratą dużej ilości krwi lub rozległym urazem ogólnym.

Najczęstszą przyczyną jest zawał serca. Na dalszych miejscach plasują się: wady zastawkowe serca, kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia wodno-elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej, zatrucia, urazy (szczególnie klatki piersiowej i ośrodkowego układu nerwowego), porażenie prądem.

 

 

Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia

  • U chorego, który nie reaguje na potrząsanie i głośne polecenia, należy sprawdzić tętno na dużych tętnicach, to jest szyjnych lub udowych.
  • Niewyczuwalne tętno jest wystarczającym dowodem na zatrzymanie krążenia. W takim przypadku szukanie jeszcze innych jego objawów (oglądanie źrenic, ocena sinicy czy bladości skóry itp.) jest karygodną stratą czasu.
  • Utrata przytomności występuje po 10–12 sekundach od zatrzymania krążenia, ustanie oddychania po ok. 20 sekundach.
  • Chory, który doznał nagłego zatrzymania krążenia, bezpośrednio po utracie przytomności może dostać napadu drgawek. Jest on z reguły krótkotrwały. Chroniąc głowę pacjenta przed urazem, trzeba poczekać do ustąpienia drgawek i następnie sprawdzić tętno na dużych tętnicach.
  • Najlepszym miejscem badania tętna są tętnice szyjne zewnętrzne. Biegną one na szyi, tuż obok krtani po stronie prawej lub lewej. Tętnice udowe sprawdzamy w pachwinach.

Reklama