ARTYKUŁY DO SŁUCHANIA

W obecnych czasach zdominowanych przez multimedialne formy przekazu dźwięk wart jest nieraz więcej niż tysiąc słów. Od dziś, aby poznać najnowsze wieści ze świata fitoterapii i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia nie trzeba czytać - można posłuchać. Na dowolnym urządzeniu - komputerze, telefonie, tablecie. Na stronie DO SŁUCHANIA mają Państwo możliwość bezpłatnego odsłuchania lub pobrania plików audio z najciekawszymi, naszym zdaniem, artykułami z ostatnich wydań kwartalnika "Żyj Długo". Zapraszamy!

Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
Zatrzymanie krążenia może zostać spowodowane chorobą mięśnia sercowego, utratą dużej ilości krwi lub rozległym urazem ogólnym.

Najczęstszą przyczyną jest zawał serca. Na dalszych miejscach plasują się: wady zastawkowe serca, kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia wodno-elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej, zatrucia, urazy (szczególnie klatki piersiowej i ośrodkowego układu nerwowego), porażenie prądem.

 

 

Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia

  • U chorego, który nie reaguje na potrząsanie i głośne polecenia, należy sprawdzić tętno na dużych tętnicach, to jest szyjnych lub udowych.
  • Niewyczuwalne tętno jest wystarczającym dowodem na zatrzymanie krążenia. W takim przypadku szukanie jeszcze innych jego objawów (oglądanie źrenic, ocena sinicy czy bladości skóry itp.) jest karygodną stratą czasu.
  • Utrata przytomności występuje po 10–12 sekundach od zatrzymania krążenia, ustanie oddychania po ok. 20 sekundach.
  • Chory, który doznał nagłego zatrzymania krążenia, bezpośrednio po utracie przytomności może dostać napadu drgawek. Jest on z reguły krótkotrwały. Chroniąc głowę pacjenta przed urazem, trzeba poczekać do ustąpienia drgawek i następnie sprawdzić tętno na dużych tętnicach.
  • Najlepszym miejscem badania tętna są tętnice szyjne zewnętrzne. Biegną one na szyi, tuż obok krtani po stronie prawej lub lewej. Tętnice udowe sprawdzamy w pachwinach.

Reklama