Możesz na tym zyskać, a zwłaszcza pomóc innym. Co 1 minutę ktoś potrzebuje transfuzji krwi, a 450 ml (1 jednostka) tego drogocennego płynu może uratować życie nawet 3 osobom! Zazwyczaj samo oddanie krwi zajmuje mniej niż 10 minut, a cały proces od rozpoczęcia wypełniania formularza do wyjścia z placówki zajmuje nie więcej niż godzinę. Wbrew obiegowej opinii, oddawanie krwi nie osłabia organizmu krwiodawcy.

 

By oddać krew, trzeba zgłosić się do punktu pobrań (ich adresy są dostępne na stronie krwiodawcy.info/adresy-rckik/) i wypełnić odpowiedni formularz. Po przeprowadzeniu stosownych badań każdy zostanie bądź nie zostanie zakwalifikowany jako dawca.

Pobieranie krwi jest bezbolesne. Większość ludzi czuje jedynie lekkie ukłucie igłą. Nie trzeba się bać zarażenia na przykład wirusem HIV. Do pobierania krwi używany jest wyłącznie jednorazowy sprzęt.

Aby móc zostać dawcą krwi, należy spełniać kryteria wiekowe (mieć od 18 do 65 lat; 17-latkowie muszą mieć zgodę rodziców) oraz wagowe (ważyć nie mniej niż 50 kg).

Można być zdyskwalifikowanym czasowo (na przykład przez 6 miesięcy od dnia wykonania tatuażu) oraz na stałe (między innymi w przypadku zdiagnozowanych chorób układu krążenia).

Reklama

 

Przywileje

Dawcy przysługuje:

  • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania krwi,
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,
  • zwrot utraconego zarobku,
  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii (tj. 8 tabliczek czekolady) po oddaniu krwi lub jej składników,
  • możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Ten tytuł otrzymuje osoba, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa (lub innej tego typu jednostce). Tytuł przysługuje:

  • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

Dodatkowe przywileje

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują dodatkowe uprawnienia:

  • do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz w te leki, które dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.