Utrzymywanie kontaktów towarzyskich oraz mobilności w starszym wieku są na tyle ważne dla dobrego samopoczucia, że takie osoby dołożą wszelkich starań, by utrzymywać aktywność na odpowiednim poziomie – wynika z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii. Ankiety zgromadzone podczas pomiarów jakości życia osób starszych wykazały, że niektórzy 90-latkowie kontynuowali grę w kręgle, korzystając z protez rąk lub lornetek, które pomagały im się uporać z podwójnym widzeniem.

 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez prof. Ann Bowling z katedry Opieki Zdrowotnej nad Osobami Starszymi uniwersytetu w Londynie, kluczem do szczęścia w starszym wieku jest zaradność. Jeden z badanych, 85-latek, opowiedział o łyżce do zakładania skarpet, którą stworzył po śmierci żony, pomagającej mu wcześniej w tej czynności, ponieważ nie mógł się schylać. Swój wynalazek dziarski staruszek udostępnił innym ludziom z podobnymi problemami.

Podsumowując wyniki swoich badań, profesor Bowling stwierdziła, że główne czynniki niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami starości to zbudowanie rezerw wsparcia społecznego i wiara w siebie.  Te społeczne i psychologiczne środki sprawiają, że ludzie maksymalnie wykorzystują swoje umiejętności, zdolności i nadarzające się okazje jako rekompensatę za to, że nie mogą wykonywać niektórych rzeczy” – powiedziała prof. Bowling.

Przewodnicząca Międzynarodowego Centrum Długowieczności w Wielkiej Brytanii, baronessa Sally Greengross stwierdziła, że stworzenie skutecznych metod pomiaru jakości życia mogłoby pomóc rządowi oraz obywatelom w planowaniu przyszłości. „Dobre samopoczucie znaczy coś innego dla każdego człowieka w zależności od jego wieku, potrzeba zatem skutecznych metod pomiaru” – powiedziała. – „Naszym długoterminowym celem jest odkrycie, co można zrobić, aby poprawić jakość życia w najstarszej części społeczeństwa”.

Profesor Bowling wyjaśniła, że stworzenie nowych metod pomiaru jakości życia w zaawansowanym wieku było konieczne, ponieważ w dawnych kwestionariuszach były na przykład pytania o dochód. Nowy kwestionariusz został stworzony na podstawie rozmów przeprowadzanych w ciągu 9 lat z 999 osobami w wieku co najmniej 65 lat pochodzącymi z losowo wybranych miejsc w Wielkiej Brytanii. „Jakość życia jest subiektywną koncepcją, więc zdecydowaliśmy, że należało zapytać osoby starsze o ich priorytety” – powiedziała profesor Bowling.

 

Źródło: www.sciencedaily.com

ERROR_CONTENT